Algemene koeltechniekGeneral refrigerant partsMatériel frigorifique

[one_third]

SCHIESSL

Duitse groothandel :

Koelcompressoren, condensing-units, complete buitenunits, blok- en splitsystemen, centralebouw op maat (eigen productie), warmtewisselaars, ventilatormotoren, vloeistofvaten, componenten en regelapparatuur, koelgassen, olie, smeermiddelen, gereedschappen, meet- en regeltechniek, elektronica, frequentieregelaars, airconditioning units + toebehoren, condenspompen, koper en isolatie, …

[/one_third]

[one_third] [/one_third]

[one_third_last] [/one_third_last]

[one_third]

SCHIESSL

German wholesaler :

Compressors, condensing-units, complete outdoor units, block and split Systems, compressor packages tailored (own production), heat-exchangers, fan motors, liquid receivers, components and control equipment, refrigerants, oil, lubricants, tools, measurement and control, electronics, frequency inverters, air conditioning units + accessories, condensate pumps, copper and insulation, …

[/one_third]

[one_third] [/one_third]

[one_third_last] [/one_third_last]

[one_third]

SCHIESSL

Grossiste allemand:

Compresseurs frigorifiques , unités de condensation,  centrales frigorifiques , échangeurs, moteurs ventilateurs, réservoirs, composants et matériel de régulation, réfrigérants,   outillage, … …

[/one_third]

[one_third] [/one_third]

[one_third_last] [/one_third_last]